All Title Author
Keywords Abstract


Fra hjemmeside som l ringsplatform til brug af e-l ringssystemet Moodle

Keywords: Moodle , ELSA , virtuelt l ringsmilj

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

I for ret 2008 blev der etableret et samarbejde mellem det Samfundsvidenskabelige fakultets it-afdeling og E-L ringssamarbejdet (ELSA) p Aalborg Universitet med henblik p at implementere Moodle som e-l ringsplatform p Det Samfundsvidenskabelige fakultet. Baggrunden var et nske om at etablere et virtuelt l ringsmilj , hvor der er mulighed for andet en blot formidling fra administration og undervisere til de studerende. I denne artikel vil jeg belyse den udviklingsproces og nogle af de didaktiske overvejelser, der har v ret i spil under implementeringen af Moodle. Endvidere inddrages evalueringer foretaget undervejs, samt resultater vedr. brugen af Moodle, indsamlet et stykke inde i processen med henblik p at belyse de p dagogiske forandringer.

Full-Text

comments powered by Disqus