All Title Author
Keywords Abstract


INNOTOUR.COM - en international WEB 2.0 platform for turismeundervisning

Keywords: web 2.0 , platform , uddannelse

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Form let med denne artikel er at viderebringe erfaringerne fra INNOTOUR projektet, der er forankret p Center for Turisme, Innovation og Kultur p Syddansk Universitet. I artiklen diskuteres indledningsvist baggrunden for etablering af den internationale web 2.0 platform, INNOTOUR. Her argumenteres for, at universiteterne generelt i dag st r over for betragtelige konomiske og p dagogiske udfordringer samtidig med, at studie- og forskningsmilj et inden for turismefeltet er af beskedent omfang med deraf f lgende problemer, men ogs privilegier. Disse faktorer g r det n dvendigt at nyt nke undervisning og uddannelse gennem f.eks. eksperimenter med bne, interaktive, netbaserede platforme som INNOTOUR. Form let med INNOTOUR.com er bl.a. et kvalitetsl ft af turismeuddannelser via inddragelse af ny teknologi, ny p dagogik og v rdibaseret undervisning. Samtidig s ges de kreative processer omkring udvikling af ny viden styrket ved aktivt at involvere studerende, undervisere, forskere og virksomheder p tv rs af landegr nser. Artiklen beskriver kort de v rkt jer og materialer, der er tilg ngelige p INNOTOUR platformen. I implementeringsfasen har s rlig opm rksomhed v ret rettet mod at st tte og vejlede de involverede undervisere for at skabe fortrolighed med platformen og for at tr ne dem i planl gning og afvikling af online undervisningsforl b. Artiklen beskriver indholdet og overvejelserne bag tre tr ningsforl b, samt eksempler p erfaringer fra implementerede undervisningsforl b. I sagens natur er der udfordringer forbundet med s omfattende nyt nkning af undervisning og l ring. Artiklen indeholder ogs en perspektivering og diskussion af erfaringerne fra INNOTOUR projektet, herunder h ndtering af de "krav", som web 2.0 v rkt jer og web 2.0 l ring stiller til deltagerne samt til tilpasning af studieordninger, herunder eksamensbeskrivelser, s ledes at disse afspejler de nye undervisningsformer og web 2.0 filosofien bag l ring og viden. Afslutningsvist sammenfattes projektets erfaringer, hvor det p peges, at web 2.0 l ring p mange m der er et opg r med eksisterende praksis p universiteterne og ikke mindst med de traditionelle underviser- og studenterroller.

Full-Text

comments powered by Disqus