All Title Author
Keywords Abstract


Implementering af organisatoriske forandringsprocesser ved indf relse af elektronisk aflevering og eksamen

Keywords: E-l ring , Digitalisering , E-Aflevering

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Denne artikel opstiller ti gode r d om det organistoriske arbejde med forandringsprocesser ved indf relse af e-aflevering ud fra erfaringer fra Det Humanistiske Fakultet ved K benhavns Universitet, hvor et stort projekt er i gang for at indf re elektronisk aflevering af de studerendes opgaver. De ti r d er 1: Start med det, der kan lade sig g re, 2: Tro ikke det bare handler om teknik, 3: Men der skal v re styr p b de teknik og jura, 4: Giv plads til forandringstr thed, 5: Inddragelse og samarbejde giver bedre l sninger, 6: Skab succesoplevelser for s mange som muligt, 7: Kommunikation: S rg for at alle ved, hvordan de skal g re! 8: Kommunikation: Transparens i projektet, 9: N r der ikke er én rigtig og god l sning, m man opstille viften af alternativer, 10: Ledelsesopbakning. De gode r d er eksemplificeret med erfaringer fra det igangv rende projekt.

Full-Text

comments powered by Disqus