All Title Author
Keywords Abstract


Overgang til digital aflevering og bed mmelse af skriftlige pr ver ved Aarhus Universitet og Ingeni rh jskolen i rhus

Keywords: digital eksamen , e-l ring , pr veformer , digitalisering

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Aarhus Universitet og Ingeni rh jskolen i rhus vil g re det muligt at skriftlige pr ver stilles og at besvarelser afleveres, bed mmes, h ndteres og arkiveres digitalt. Projekt Digital Eksamen afd kker med st tte fra ABT-fonden i jeblikket mulighederne for at afskaffe papir og g re de skriftlige ”hjemme”-pr ver 100 % digitale1. De forel bige resultater er meget positive, og n rv rende artikel rapporterer midtvejs i projektforl bet om opgaven, den valgte l sning, evalueringerne og erfaringerne, samt de udfordringer digitaliseringen medf rer. Download artiklen som pdf-fil for at se artiklens interaktive indhold.

Full-Text

comments powered by Disqus