All Title Author
Keywords Abstract


Tema 2: At designe e-l ring - didaktiske perspektiver p uddannelsesdesign og didaktiske design

Keywords: e-l ring , uddannelsesdesign , didaktisk design , e-l ringsdidaktik

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Artiklen beskriver hvordan man som uddannelsesinstitution og som underviser kan arbejde med at desgine e-l ring. E-l rings-begrebet s ttes ind i dels en organisationskonstekst, hvor begrebet indg r i en en uddannelsesinsitutions uddannelsesdesign, og i en undervisningskontekst, hvor det indg r i en undervisers udformning af didaktiske design. Artiklen har baggrund i case om uddannelsesinstitutionen NetAus (netbaseret akademiuddannelse) arbejde med udvikle e-l ringskoncepter. I casen beskrives et eksperiment om brug og udvikling af studieplaner som didaktisk v rkt j.

Full-Text

comments powered by Disqus