All Title Author
Keywords Abstract


Internettet som personaliseret og socialt medie

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

De nye netbaserede digitale medier, der ofte g r under betegnelsen social software eller Web 2.0, har ndret anvendelsen af internettet, og p f r er anvendelsen af disse medier blevet meget udbredt. F rst og fremmest er e-mail og World Wide Web1 blevet taget bredt i brug og har dermed suppleret den traditionelle "push"-formidling med en "pull"-dimension, der muligg r, at interesserede kan ops ge informationerne, n r og hvor de sker det. Derudover er der de sidste par r fremkommet en r kke netbasrede teknologier, som muligg r social interaktion, aktiv deltagelse og egenproduktion. De mest udbredte teknologier er weblogs, wikier, sociale f lesskaber og sites til deling af digitale materialer (Freedman 2006; O'Reilly 2005; Dalsgaard 2006; Dalsgaard 2007). Disse teknologier har medf rt, at mediernes rolle har ndret sig. Sp rgsm let, som artiklen vil stille er, hvordan internettet kan fungere som vidensmedie. Hvad er potentialerne i internettet til at formidle og konstruere viden, og hvilke karakteristiske egenskaber har internettet som vidensmedie? Artiklen argumenterer for, at nye former for vidensdeling og vidensformidling kan opst gennem personaliserede og sociale medier. M let at identificere en r kke centrale egenskaber ved internettet i egenskab af personaliseret og socialt vidensmedie. Samtidig vil artiklen diskutere, hvordan internettet som vidensmedie muligg r, at uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner kan udvide deres virke ud over deres fysiske rammer og deres hjemmesider. Artiklen afsluttes med en diskussion, der har til hensigt at pege i retning af, hvordan institutioner kan anvende digitale vidensmedier.

Full-Text

comments powered by Disqus