All Title Author
Keywords Abstract


I did it - Om ph.d.- og efteruddannelseskurset, ”Applied Statistics for Researchers and Developers”, afholdt som interaktiv e-l ring

Keywords: efteruddannelse , diskussion , gruppearbejde

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Med ordene ”I did it” indleder deltageren fra Sudan et indl g i gruppens diskussionstr d, da det en lille uge inde i kurset lykkes ham at f kn kket et teknisk problem. Han forts tter med at takke en anden gruppedeltager for det indl g, som har f et ham til at se l sningen. Diskussionsindl gget, som er typisk for stemningen i kurset, er udtryk for to ting: at diskussionsindl g kan fungere i et teknisk fag, og at fornemmelsen af gruppetilh r kan opn s p tv rs af landegr nser i en s dan grad, at deltagerne vil dele deres begejstring med resten af gruppen. Artiklen beskriver, hvordan kurset er opbygget med en indledende gruppesocialisering p f dage, med aktiviteter med obligatorisk deltagelse, men uden ”karakter-straf” for fejltagelser, med speakede PowerPoint forel sninger og med en fleksibel tidsstyring inden for sn vre rammer. Vi beretter om gode erfaringer med kurset og fors ger at klarl gge, hvilke p dagogiske elementer og tiltag, der gav de gode resultater i form af gruppediskussioner med frembringelse af faglig viden p h jt niveau samt en gennemf rselsprocent p ca. 90 i f rste genneml b af det kr vende kursus. Til sidst i artiklen diskuterer vi sp rgsm let, om det ligefrem kan v re en fordel kun at m des online.

Full-Text

comments powered by Disqus