All Title Author
Keywords Abstract


Tema 2: ELYK-projektet - e-l ring, yderomr der og klyngedannelse

Keywords: universitetsp dagogik , IKT-medier , e-l ring , netv rk , innovation , forskning

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Dette nummer af L ring og Medier indeholder et s rnummer, der pr senterer resultater fra ELYK-projektet - e-l ring, yderomr der og klyngedannelse - der har k rt i perioden 2009 - 2012. Projektet er et samarbejde mellem University College Sj lland, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet og University College Syddanmark. ELYK er et forskningsbaseret innovationsprojekt, der har sat fokus p brugerdreven udvikling af nye e-l ringskoncepter - b de til uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Full-Text

comments powered by Disqus