All Title Author
Keywords Abstract


Tema 2: QR-koder - som didaktisk koncept

Keywords: Brugerdreven innovation , didaktisk design , erhvervsskoler , mobill ring , multimodalitet , QR-koder , l remidler

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

I denne artikel pr senteres resultaterne fra et fors g med mobill ring (QR-koder) i arbejdsmilj undervisningen p en erhvervsskole. Artikel beskriver de brugerdrevne innovationsprocesser forbundet med udviklingen af det nye didaktiske design. Med afs t i etnografiske metoder som observation og interviews analyseres undervisningsforl bet f r og efter re-didaktiseringen. Teoretisk bygger artiklen p l remiddelteori, teorier om multimodalitet og teorier om mobill ring.

Full-Text

comments powered by Disqus