All Title Author
Keywords Abstract


Mobile mediers l ringspotentialer - didaktiske overvejelser i forbindelse med brugen af podcast og vodcast

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Videoproduktioners didaktiske styrke har historisk ligget i deres evne til b de at gengive virkeligheden og formidle tavs viden. Digitaliseringen har dels medf rt muligheden for at give brugerne st rre indflydelse p afviklingen af produktet (interaktivitet), dels at integrere video med andre ressourcer som tekst og stillbilleder. Den nye digitale virkelighed er pr get af muligheden for at distribuere til mobile devices (f.eks. iPods), men samtidig suppleres muligheden for mobil distribution med muligheden for at optage og distribuere egne optagelser fra mobile devices (f.eks. mobiltelefoner). Artiklen vil fokusere p to problemstillinger. Mobile devices adskiller sig fra de traditionelle ikke‐b rbare medier ved et andet sk rmformat, og samtidig ved at brugskonteksten er v sentlig forskellig. I stedet for blot at flytte eksisterende videoformater over til vodcast, er det n dvendigt at udt nke nye formater, der b de tager hensyn til mediet og samtidig inddrager mediebrugens kontekst. Samtidig er det vigtigt for en didaktik at fokusere p de mobile mediers muligheder for ikke kun at fungere som modtager, men samtidig at bidrage til produktion af viden og indg i samspil med kommunikation. Hermed kan mobile medier fungere som et relevant teknologisk grundlag for at skabe dyb viden gennem samarbejde og kommunikation mobill ring eller m‐l ring.

Full-Text

comments powered by Disqus