All Title Author
Keywords Abstract


Tema 2: Design-Based Research – introduktion til en forskningsmetode i udvikling af nye E-l ringskoncepter og didaktisk design medieret af digitale teknologier

Keywords: Design-Based Research , metode , videnskabsteori

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

I denne artikel introduceres Design Based Research for f rste gang p dansk i et videnskabeligt tidsskrift. Artiklen pr senterer de grundl ggende antagelser, som ligger til grund for Design Based Research-traditionen, og artiklen diskuterer de principper, som ligger til grund for gennemf relse af et DBR-forskningsprojekt. Med udgangspunkt i forsknings- og udviklingsprojektet ELYK: E-l ring, Yderomr der og Klyngedannelse, pr senteres den innovationsmodel, som projektet har udviklet med udgangspunkt i Design Based Research traditionen. ELYKs DBR innovationsmodel har vist sig effektiv i forhold til projektfremdrift, brugerinvolvering og vidensgenerering, og den vil kunne inspirere andre med interesse i forskningsbaseret udvikling af didaktisk design, der er medieret af digitale teknologier.

Full-Text

comments powered by Disqus