All Title Author
Keywords Abstract


E-tiviteter som eksamensform

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Med udgangspunkt i faget "Digital kommunikation p arbejde" pr senterer og diskuterer denne artikel en r kke anvendte digitale eksamensformer (e-tiviteter). E-tiviteterne er udarbejdet p baggrund af Gilly Salmons 5-fase-model og e-tivitetskoncept. Den anvendte e-l ringsplatform er Blackboard, som de studerende og underviseren kender i forvejen. I artiklen pr senteres fagets e-tiviteter og undervisningsforl bet med e-tiviteter som eksamensform diskuteres. En r kke fordele og ulemper ved at veksle mellem offline- og online-aktiviteter (blended learning) bliver behandlet. Det konkluderes, at de studerendes engagement og motivation kan ges ved at koble e-tiviteter sammen med eksamensformen "80% tilstedev relse og aktiv deltagelse". Desuden fremh ves det, at aktivitetsniveauet mellem lektionerne og forberedelsesomfaget ges, ligesom de studerende motiveres til higher order thinking ved fx at tage ansvar for egen l ring, udf re analyse og indg i processen med kritisk refleksion. Endelig muligg r online-forl bet, at hele processen dokumenteres i faget til gavn for b de underviser og studerende.

Full-Text

comments powered by Disqus