All Title Author
Keywords Abstract


Tema 1: Spil i undervisningen

Keywords: universitetsp dagogik , IKT-medier , e-l ring , netv rk , innovation , forskning

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Kan spil bruges i undervisningen som andet end et underholdende pusterum for studerende og underviser i et ellers intenst l ringsforl b? Kan brugen af spil v re en seri s l ringsaktivitet p linie med andre anerkendte l ringsaktiviteter? Kan de strategiske, kreative og sociale elementer, der ofte er inkorporeret i et moderne spil udnyttes til at g re l reprocesser bedre, mere varierede, engagerende?

Full-Text

comments powered by Disqus