All Title Author
Keywords Abstract


Samtal om estetiska aspekter i textilsl jden

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

I sl jdundervisningen i Sverige r ett av m len att eleven skall utveckla f rm gan att g ra och motivera personliga st llningstaganden kring estetiska v rden. I en studie med elever i grundskolan (Homlong, 2006a,b) visade det sig att eleverna hade klara sikter om vad de tyckte om n gra olikt m nstrade tyger, men saknade formalestetiska begrepp f r att f rklara dessa sikter. De begrundade i stor grad sina st llningstaganden med funktionella anv ndningsomr den eller h nvisning till personliga erfarenheter av liknande m nster, f rger eller textilier. Unders kningsmetoden som anv ndes i studien The Language of Textiles (Homlong, 2006a) var en modifierad Repertory Grid d r eleven i flera omg ngar skulle v lja mellan tre olikt m nstrade tyger och motivera valen. Metoden bygger p att den j mf rande analysen lyfter fram likheter och olikheter i en process d r begrepp och deras motsatsben mningar lyfts fram. Denna artikel visar exempel p hur eleverna i studien motiverade sina st llningstagande, i vilka situationer och p vilka omr den de hade problem med att f rklara orsaken till sina st llnings-taganden, och f resl r hur en j mf rande analysmetod kan bidra till utveckling av kommunikation kring estetiska aspekter i sl jdundervisningen. S kord: metod, sl jd, intervju, repertory grid, kommunikation URN:NBN:no-29967

Full-Text

comments powered by Disqus