All Title Author
Keywords Abstract


Redundancias pertinentes; la salud del gallego en la salud / Redundancias pertinentes: a saúde do galego na saúde

Keywords: rese a

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Xesús M. Mosquera Carregal (ed.) (2011): Lingua e Sanidade. VII Xornadas sobre Lingua e Usos. La Coru a: Universidade da Coru a. Servizo de Normalización Lingüística, Servizo de Publicacións; 248 págs. ISBN: 978-84-9749-479-3. Disponible en

Full-Text

comments powered by Disqus