All Title Author
Keywords Abstract


Soeklig op die Klerksdorp-kompleks

DOI: 10.4102/koers.v37i2.1302

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Al vyf blanke universiteite van Transvaal is op die een of ander wyse gemoeid met die beplanningsnavorsingsprojek in die Klerksdorpse gebied wat op die oomblik aan die gang is. Vir dié navorsing het die Staat R18,000 bewillig, verskillende myngroepe altesaam R6,000, en plaaslike owerhede R1,500. En in die komitee wat beheer oor die navorsing uitoefen, is twee staatsdepartemente verteenwoordig, afgesien natuurlik van die verteenwoordiging van die betrokke universiteite.

Full-Text

comments powered by Disqus