All Title Author
Keywords Abstract


MICRO-MATERIAL HANDLING, EMPLOYING E-BEAM COATINGS OF COPPER AND SILVER

Keywords: Van der Waals forces , adhesive forces , micro-material handling , e-beam coatings of copper and silver on silicon

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

ENGLISH ABSTRACT: Van der Waals forces and other adhesive forces impose great challenges on micro-material handling. Mechanical grippers fail to release micro-parts reliably because of them. This paper explores how the problematic Van der Waals forces may be used for micro-material handling purposes using surface roughnesses generated by e-beam coatings of copper and silver on silicon. An atomic force microscope, model Asylum MFP 3 D-Bio with version 6.22A software, was used to measure the forces exerted by the surfaces. A silver coating of 1.41 nm rms surface roughness value is found to exert the highest Van der Waals force, followed by a copper coating of 2.72 nm rms; a copper coating of 217 nm rms exerts the least force. This implies that, in a reliable micro-material handling system, these coatings are suitable for the interactive surfaces of the placement position, micro-gripper, and the pick-up position respectively. AFRIKAANSE OPSOMMING: Van der Waalskragte en ander bindingskragte hou steeds groot uitdagings in vir mikromateriaalhantering. As gevolg van hierdie bindingskragte stel meganiese gryptoerusting nie die mikro-partikels vry nie. Hierdie artikel ondersoek hoe die Van der Waalskragte gebruik kan word vir die mikro-materiaalhanteringsproses deur die gebruik van oppervlakgrofheid gegenereer deur ’n e-straal-laagbedekking van koper en silwer op silikon. ’n Atoomkrag mikroskoop, model Asylum MFP 3 D-Bio met weergawe 6.22A programmatuur, is gebruik om die kragte deur die oppervlakke uitgeoefen te meet. Daar is gevind dat ’n silwer laagbedekking met ’n oppervlakgrofheid van 1.41nm wortel-gemiddelde-kwadraat (wgk) die hoogste Van der Waalskrag uitoefen, gevolg deur ’n koper laagbedekking met ’n oppervlakgrofheid van 2.72nm wgk; ’n koper laagbedekking met ’n grofheid van 217nm wgk het die kleinste krag uitgeoefen. Dit impliseer dat, vir ’n betroubare mikro-materiaalhanteringsisteem, hierdie laagbedekkings geskik is vir die interaktiewe oppervlakke van die plasingsposisie, die mikro-gryper en die optelposisie.

Full-Text

comments powered by Disqus