All Title Author
Keywords Abstract


RCLIS : cap a una biblioteca digital de biblioteconomia i documentació

Keywords: Librarianship , Scientific research , Metadata , Online databases , Digital libraries , Archives , Document databases , Network protocols , Electronic resources , Documentation

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Es descriu RCLIS, un projecte internacional que vol desenvolupar una biblioteca digital especialitzada en biblioteconomia i documentació i que segueix el model d arxiu obert que ja s ha implementat en altres disciplines, com ara la física o l economia. Es tracta d un recurs gratu t en què participen, de manera altruista, bibliotecaris de diferents pa sos amb l objectiu de recollir tota la bibliografia generada en informació i documentació.

Full-Text

comments powered by Disqus