All Title Author
Keywords Abstract


La Biblioteca Valenciana, una biblioteca nacional valenciana

Keywords: Library history , National libraries , Biblioteca Valenciana

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

The Biblioteca Valenciana (Valencian Library) was created twenty years ago, on February 8, 1985. The article describes its 15th origins as the royal library of Alfons the Magnanimous and of the Saint Miquel dels Reis monastery. It goes on to explain the makeup of the collection and the library s structure and functions. The conclusion refers to short- and mid-term challengesLa Biblioteca Valenciana va ser creada el 8 de febrer de 1985, ara fa vint anys. En este article se n descriuen els orígens, en el segle XV, com a biblioteca reial d Alfons el Magnànim i monestir de Sant Miquel dels Reis. També es detalla la composició dels fons i la seua estructura i funcions. Al final s assenyalen els reptes a curt i mitjà termini.La Biblioteca Valenciana fue creada el 8 de febrero de 1985, hace ya veinte a os. En este artículo se describen sus orígenes en el siglo XV, como biblioteca real de Alfonso el Magnánimo y monasterio de San Miguel de los Reyes. También se detalla la composición del fondo así como su estructura y funciones. Finalmente, se se alan los retos que le plantean a medio y largo plazo.

Full-Text

comments powered by Disqus