All Title Author
Keywords Abstract


Electronic journals, scholarly communication and libraries

Keywords: Document selection , Publishers , Acquisitions , Information use , Digital journals , Cataloguing , Document preservation , Internet , Journals

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

El recent auge de les revistes científiques electròniques va tenir els seus inicis quan les biblioteques van comen ar a tenir accés a la World Wide Web (WWW) a mitjan dels noranta. El canvi del paper al suport digital ha afectat l alineament i el paper tradicionals dels principals implicats, bàsicament autors, editors, universitats i biblioteques. L autora ofereix una breu anàlisi de la història de la revista científica, seguida de l evolució de les revistes electròniques durant les dues darreres dècades. L article se centra aleshores en les implicacions que aquestes han tingut en els processos i serveis tradicionals de la biblioteca, com ara selecció, adquisicions, catalogació, emmagatzematge, preservació i serveis a l usuari. A la conclusió, l autora especula sobre l efecte que l edició en el web pot tenir a llarg termini sobre el format que la revista científica ha presentat des de fa més de 300 anys.

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

微信:OALib Journal