All Title Author
Keywords Abstract

FORMakademisk  2010 

Baseskoler. En kritisk diskursanalyse av teksten Baser fra R dgivningstjenesten for skoleanlegg Baseskoler. En kritisk diskursanalyse av teksten Baser fra R dgivningstjenesten for skoleanlegg

Keywords: baseskoler , tradisjonelle skoler , skoleanlegg , pne l sninger , klasserom , kritisk diskursanalyse , tekstanalyse , definisjonsmakt , kunnskapsregimer , Kunnskapsl ftet.

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Denne artikkelen gir innledningsvis en beskrivelse av utviklingen av begrepsbruken knyttet til skoleanlegg med pne l sninger. Disse skoleanleggene gikk p 1970-tallet under betegnelsen pen skole her i landet, men blir i dag ofte knyttet til begrepet baseskoler. Artikkelen gj r videre en kritisk diskursanalyse av teksten Baser fra en av Utdanningsdirektoratets inter-nett-sider, som presenteres gjennom den nasjonale r dgivingstjenesten for skoleanlegg. Analysen viser hvordan den aktuelle teksten b de er konstituert av, og med p konstituere en spesiell diskurs som den hegemoniske i konkurranse med en alternativ diskurs i base-skole-debatten. Artikkelen vil ogs dr fte denne ensidige vektleggingen av den ene av to konkurrer-ende diskurser p bakgrunn av nyere forskning. Denne artikkelen gir innledningsvis en beskrivelse av utviklingen av begrepsbruken knyttet til skoleanlegg med pne l sninger. Disse skoleanleggene gikk p 1970-tallet under betegnelsen pen skole her i landet, men blir i dag ofte knyttet til begrepet baseskoler. Artikkelen gj r videre en kritisk diskursanalyse av teksten Baser fra en av Utdanningsdirektoratets inter-nett-sider, som presenteres gjennom den nasjonale r dgivingstjenesten for skoleanlegg. Analysen viser hvordan den aktuelle teksten b de er konstituert av, og med p konstituere en spesiell diskurs som den hegemoniske i konkurranse med en alternativ diskurs i base-skole-debatten. Artikkelen vil ogs dr fte denne ensidige vektleggingen av den ene av to konkurrer-ende diskurser p bakgrunn av nyere forskning.

Full-Text

comments powered by Disqus