All Title Author
Keywords Abstract

FORMakademisk  2011 

FORMakademisk med st tte fra Norges forskningsr d FORMakademisk med st tte fra Norges forskningsr d

Keywords: Arkitektur og designteori

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Det var med stor glede redaksjonen mottok meldingen fra Norges forskningsr d om at FORMakademisk var innvilget produksjonsst tte for Open-Access-tidsskrift for 2011. Det er f rste gang forskningsr det gir publiseringsst tte til nettbaserte tidsskrift, og vi ser p dette som en stor anerkjennelse for FORMakademisk. Det var med stor glede redaksjonen mottok meldingen fra Norges forskningsr d om at FORMakademisk var innvilget produksjonsst tte for Open-Access-tidsskrift for 2011. Det er f rste gang forskningsr det gir publiseringsst tte til nettbaserte tidsskrift, og vi ser p dette som en stor anerkjennelse for FORMakademisk.

Full-Text

comments powered by Disqus